Aktuálně ze života OKS


Otevírací doba hradu Rotštejn  o jarních prázdninách 2014

Pokud bude příznivé počasí, bude na Rotštejně v otevřeno následovně:

8.3. od 11:00 -15:00
9.3. od 11:00 -15:00
10.3. od 10:30 -15:00
11.3. ZAVŘENO
12.3. ZAVŘENO
13.3. ZAVŘENO
14.3. ZAVŘENO
15.3. od 11:15 -15:00
16.3. od 11:00 - 15:00

Jarní úklid konírny

Tradiční úklid Klokočských skal a hradu Rotštejn před zahájením turistické sezóny se koná  v sobotu  22.3.2014.  Sraz prácechtivých je na nádvoří hradu Rotštejn v 10:30. Je třeba okouknout stav značení rezervace, vyměnit záchytné pytle na odpad, zmapovat poškození schodů  na tur. stezce po zimě atd.

Účast potvrďte prosím na mail: hrad.rotstejn@seznam.cz - je třeba objednat posezení baštu po brigádě


O největšího Bleptu

V sobotu 18. ledna 2014 od 15:00 v našem oblíbeném Pensionu na Klokočských skalách proběhne tradiční  soutěž  v recitaci, případně v uměleckém přednesu nazvaná O největšího Bleptu.

Při té příležitosti oslavíme s Luciperem narozeniny :-) a budeme se také valně hromadit, protože 1. leden letošního roku přinesli i nutnost transformace podle nového občanského zákoníku.


XI. Veselé hradní koledování

Více informací zde.


Opravy kaple svatého Jana Nepomuckého na Dubecku  jsou v plném proudu.

Kaple svatého Jana Nepomuckého je dokladem lidové sochařské a kamenické práce Jana Zemana ze Žernova. Je datována nápisem ve svorníku i na vnitřní výmalbě datem 1841. Postavena byla donací 4 místních sedláků.

V současné době probíhá generální oprava střešního pláště. Obec Mírová pod Kozákovem získala na opravu  částečnou dotaci ve výši 200.000,- Kč z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 2013. Kaple dostane nový krov a bude nově pokryta břidlicí. Na hrot věžičky se opět vrátí křížek. Práce budou ukončeny do konce prosince 2013.

Aby nedošlo k poškození prevenného kříže s plastikou Krista, byl kříž sejmut, bude zrestaurován a na jaře 2014 se opět vrátí na své místo u kapličky. Restaurování kříže, stejně jako renovace dveří kapličky budou uhrazeny z prostředků veřejné sbírky.

Veřejná sbírka je povolena Krajským úřadem Libereckého kraje a její výtěžek je určen na generální opravu kapličky. Číslo účtu: 202766426/0600

K 30.11.2013 bylo v kasičce celkem  11.482,20 Kč. Děkujeme.

Hana Talli Hlubučková