Prezentace OKS

Občanské sdružení Ochrana Klokočských skal (dále v textu jen OKS) bylo založeno v roce 1988. Původně jako volné trampské sdružení zaměřené na ochranu Klokočských skal, likvidaci divokých skládek a ochranu drobných vodotečí v Zeleném dole. S postupem času a narůstajícími aktivitami se stala nutností registrace u Ministerstva vnitra. Právní subjektivitu získala OKS 27.5.1994. Od té doby pracuje jako občanské sdružení.

Registrace u ministerstva vnitra: II/s-OS/1-24659/94-R
Změna stanov vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 23.1.2007

IČO: 49294661
DIČ: CZ 49294661 - Sdružení není plátcem DPH

Číslo účtu:  483 506574/0600

V některých informačních materiálech je sdružení uváděno pod nesprávným názvem Spolek přátel Klokočských skal.

Činnost sdružení je řízena tříčlenným výkonným výborem.

Sdružení je členem Asociace nestátních neziskových organizací Libereckého kraje a úzce spolupracuje s obcemi Klokočí, Mírová pod Kozákovem, občanským sdružením Paměť Českého ráje a Podještědí, občanským sdružením Dědina v Tatobitech a Sdružením měst a obcí Český ráj.

Velmi úzce spolupracuje sdružení s se slovenskou společností Zachraňme hrady a občanským sdružením Polypeje.

Někteří členové os. OKS pracují jako dobrovolní strážci ochrany přírody pro Krajský úřad Libereckého kraje. Velmi dobrá je též spolupráce s Městem Turnov, odborem cestovního ruchu a životního prostředí. V rámci možností spolupracuje sdružení také se Správou CHKO Český ráj.

Činnost sdružení je rozložena do čtyř hlavních částí:

  1. Péče o zříceninu hradu Rotštejn a její provoz
  2. Péče o přírodní rezervaci Klokočské skály
  3. Osvětová a vzdělávací činnost, obnova kulturních tradic v širší oblasti Podkozákovska
  4. Osvětová a vzdělávací činnost v rámci spolupráce s jinými NNO

 

Výroční zpráva za rok: 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003

Stanovy sdružení zde.


Píseň vlajková

Přátelé, každá trampská osada, každé sdružení má svoji píseň vlajkovou. Toto je vlajková píseň os. OKS přijatá na 5.výročním ohni za vlajkovou.

Text: Talli.
Původní melodie: Človíček
Sepsáno v květnu 1992

TEXT:

1) Řekni mi proč stromy v Máji pláčou?
Řekni proč máš v očích studánky?
To pro kamarády, kteří zapoměli,
jaký to je zbalit se a šlapat do dálky.
ref: Řekni mi proč lidi zapomínaj, na život jak z pohádky
vždyť příroda Tě zpátky k sobě volá
od ní neuslyšíš výčitky.
2) Řekni mi proč studánka stůně?
Proč už louka není voňavá?
To pro hloupý lidi, který zapoměli,
že matkou je nám příroda.
ref: Řekni mi proč lidi zapomínaj, na život jak z pohádky
vždyť příroda Tě zpátky k sobě volá
od ní neuslyšíš výčitky.
3) Řekni mi proč stromy v Máji pláčlou?
Řekni proč máš v očích studánky?

"Řekni mi, proč lidi zapomínaj"

O. s. Ochrana Klokočských skal
Iveta Coufalová

Český ráj v sobě skrývá mnoho krásných lokalit, ne všechny jsou však (naštěstí) proslulé jako třeba Prachovské skály či Trosky. Kdo však Český ráj dobře zná, řekne vám, že hřbet s Klokočskými skalami mezi Mírovou pod Kozákovem a Turnovem patří nejen k místům přírodně nejzajímavějším, ale i nejtajemnějším a nejpůvabnějším. I proto se o tato místa začalo starat občanské sdružení OKS. Ochrana Klokočských skal (OKS), občanské sdružení pro ochranu přírodní rezervace Klokočské skály a záchranu hradu Rotštejn, má za sebou dlouhou historii – vzniklo již v roce 1988 jako volné trampské sdružení s cílem, jež předjímá již samotný název, a dále likvidovat divoké skládky a chránit vodoteče v Zeleném dole. Původně amatérské sdružení se postupně profesionalizovalo, což dokládá i zaregistrování u ministerstva vnitra jakožto občanské sdružení v roce 1994, o třináct let později byly upraveny jeho stanovy. Postupem času členové sdružení také navázali úzkou spolupráci s historiky a archeology. V letech 1993–2000 probíhaly záchranné a konzervační práce, od roku 2001 byl Rotštějn zahrnut do Programu záchrany architektonického dědictví. Byla zajištěna statika stěn, některé byly zpevněny, musely být odstraněny náletové dřeviny. Od roku 1998 se postupně hradní areál začal zpřístupňovat veřejnosti a v roce 2004 zažil Rotštejn svou „první turistickou sezonu“. Tehdy sem zavítalo bez pár desítek téměř patnáct tisíc návštěvníků. O rok později byly na hradě umístěny informační tabule a celkový počet návštěvníků se zvýšil téměř o dalších pět tisíc. Protože se Klokočské skály s Rotštejnem nacházejí v první zóně chráněné krajinné oblasti, soustředí se sdružení nejen na samotné ochranné práce či průběh jím pořádaných akcí, ale rovněž na celkový vlídný přístup ke krajině – zazimovává naučné stezky, upozorňuje své návštěvníky na místa vhodná k parkování, spolupracuje s přilehlými obcemi na co nejšetrnějším postupu při modernizaci prostředí. Zatoužíte-li po šumu borů po skalinách, vůni rozehřátého písku roztodivně navršených usazenin či návštěvě nějaké kulturní akce v přírodní scenérii, budete si muset ještě pár měsíců počkat. Hrad Rotštějn totiž pro tento rok již své brány zavřel, avšak v sezoně příští čeká na návštěvníky několik překvapení: na Velikonoce výtvarné dílny pro děti a šermířská pohádka, na přelomu dubna a května výstava k třiadvacetiletému výročí Ochrany Klokočských skal, v červnu bylinková setkávání nad zahrádkou hradní paní či během prázdnin nejrůznější akce pro děti. Pokud vám bude „stačit“ společnost majestátních skal, můžete se vydat do srdce Českého ráje i v zimě, pokud se chcete seznámit s jeho ochraniteli, „poraďte se“ s jejich webovými stránkami ( www.hradrotstejn.info nebo www.interdata.cz/oks ) – a třeba se tam vydejte na hradní koledování o Štědrém dnu. Možná k vám dolehne i melodie vlajkové písně sdružení, jejíž refrén je vepsán i v názvu tohoto textu: Řekni mi, proč lidi zapomínaj...


© Talli & Krtek